• 0

  سبد خرید

HILTI (هیلتی)

 • انکر شیمیایی RE500-V3 (HILTI)

  1. انکر شیمیایی تزریقی اپوکسی در بتن ترکدار
  2. قابلیت اطمینان بالا در مناطق بسیار لرزه خیز
  3. زمان گیرایش سریعتر نسبت به انکرهای اپوکسی
  4. تاییدیه معتبر لرزه ای اروپا (C1/C2)
  5. مناسب برای طول مهارهای نسبتا زیاد
  6. زمان گیرایش مناسب جهت نصب در کارگاه هایی که زمان در اولویت است
  7. مناسب برای بتن های خشک و مرطوب با روش های نصب استاندارد مرتبط
  8. مناسب برای استفاده در مناطق سردسیر
  9. مناسب برای بتن ترکدار و غیرترکدار C20-50
  10. دارای تاییدیه عملکرد در اروپا (TR069)
  11. تاییدیه معتبر لرزه ای اروپا (C1/C2)
  12. مناسب برای طول مهارهای نسبتا زیاد
  مشاهده سریع
 • انکر شیمیایی RE-10 (HILTI)

  1. مناسب برای استفاده در بتنC20-50
  2. اطمینان بالا در نصب
  3. امکان استفاده از طول مهاری های مختلف
  4. زمان گیرایش مناسب برای مناطق گرمسیر
  5. ظرفیت باربری مناسب
  6. روش نصب استاندارد و ساده
  7. اتصالات با ظرفیت باربری و طول مهاری مختلف
  8. مناسب برای کاشت بولت های روزانه
  مشاهده سریع
 • انکر شیمیایی HY200-V3 (HILTI)

  1. زمان تنظیم و گیرایش مناسب جهت نصب در کارگاه هایی که زمان در اولویت است
  2. عمق کاشتهای متفاوت جهت طراحی بهینه
  3. مناسب برای بتن های خشک و مرطوب با روش های نصب استاندارد مرتبط
  4. عدم نیاز به تمیزکاری حفره بدون اثر گذاری منفی درعملکرد (در شرایط استفاده از HIT-Z)
  5. تا ۵۰% سرعت نصب بالاترنسبت به روش های مشابه
  6. تا ۲۰% عمق کاشت کمتر، درنتیجه صرفه جویی در مصرف چسب و هزینه
  مشاهده سریع
X