انکر HKD (HILTI)

  1. دارای سایزهای متنوع با باربری متفاوت
  2. قابلیت بررسی صحت نصب با استفاده از ابزار مخصوص نصب (HSD-G/HSD-B)
  3. جنس: فولاد کربن، با روکش روی (حداقل ۵µm)
  4. دارای لبه مشخص جهت سهولت در نصب
  5. دارای تاییدیه ETA
  6. دارای تاییدیه Redundant جهت نصب در بتن ترکدار
  7. مشخصات عملکرد مناسب در زمان حریق (سیستم های اسپرینکلر)
  8. مناسب برای باربری های متوسط با انکر بولت و راد تمام رزوه (پیچ متری) از جمله: ساپورت های تاسیساتی برای لوله ها، داکت های هوا و سیستم های اطفا حریق
مقایسه
X