انکر R-DCL (RAWLPLUG)

انکر مکانیکی R-DCL از خانواده انکر های گوه ای، گزینه ای مناسب برای نصب تاسیسات و تجهیزات روی بتن می باشد. این محصول دارای تاییدیه ETA می باشد. همچنین انکربولت R-DCL پس از نصب قابلیت بسته شدن راد روی تمام رزوه و و پیچ معمولی را فراهم می کند که با توجه به عمق کاشت کم آن، سرعت نصب افزایش می یابد.

مقایسه
X