• نام پروژه: برش بتن متروی تهران
  • کارفرما: متروی تهران
  • موقعیت مکانی: تهران
  • سال تکمیل پروژه: ۲۷ تیر ۱۴۰۰
  • نوع پروژه: برش بتن
  • مهندس اجرایی: مهندس محمد عباسی
X