• نام پروژه: برش بتن و دیوار برشی بیمارستان امام خمینی (ره)
  • کارفرما: بیمارستان امام خمینی (ره)
  • موقعیت مکانی: تهران - انتهای بلوار کشاورز
  • سال تکمیل پروژه: ۱۲مهر ۱۳۹۶
  • نوع پروژه: برش بتن و دیوار برشی
  • مهندس اجرایی: مهندس محمد عباسی
X