• نام پروژه: تخریب برج لوتوس
  • کارفرما: برج لوتوس
  • موقعیت مکانی: تهران ، ولنجک، ماکویی پور
  • سال تکمیل پروژه: 1395
  • نوع پروژه: تخریب
  • مهندس اجرایی: مهندس محمد عباسی
X