• نام پروژه: تخریب تالار تشریفاتی اقدسیه
  • کارفرما: تخریب تالار تشریفاتی اقدسیه
  • موقعیت مکانی: تهران ، اقدسیه
  • سال تکمیل پروژه: ۱۱ آذر ۱۳۹۵
  • نوع پروژه: تخریب
  • مهندس اجرایی: مهندس محمد عباسی
X