• نام پروژه: تخریب و بازسازی بیمارستان طالقانی
  • کارفرما: بیمارستان طالقانی
  • موقعیت مکانی: تهران - بزرگراه شهید چمران ، خیابان یمن
  • سال تکمیل پروژه: ۲۷ اسفند۱۳۹۱
  • نوع پروژه: تخریب و بازسازی
  • مهندس اجرایی: مهندس محمد عباسی
X