• 0

    سبد خرید

  • نام پروژه: تخریب و بازسازی دفتر مرکزی شرکت سبد گردان کاریزما
  • کارفرما: شرکت سبد گردان کاریزما
  • موقعیت مکانی: تهران ، خیابان شهید بهشتی
  • سال تکمیل پروژه: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
  • نوع پروژه: تخریب و بازسازی
  • مهندس اجرایی: مهندس محمد عباسی
X