• نام پروژه: تخریب و دیوار کشی بانک خاورمیانه
  • کارفرما: بانک خاورمیانه
  • موقعیت مکانی: تهران - خیابان احمد قصیر ( بخارست )
  • سال تکمیل پروژه: ۱۱ تیر ۱۳۹۹
  • نوع پروژه: تخریب و دیوارکشی
  • مهندس اجرایی: مهندس محمد عباسی
X