کرگیری جهت نمونه گیری از بتن

ارائه خدمات کرگیری جهت نمونه گیری از بتن در فاطر سازه ایرانیان

می توان اینگونه بیان کرد که دستگاه کرگیری قابل حمل ولی سنگین می باشد و هنگام حفاری مغزه، باید ثابت نگه داشته شده تا از حرکت نسبی که باعث اعوجاج و یا شکستن مغزه می شود جلوگیری گردد.

سه قسمت اصلی پایه، مته و الکترو موتور شامل این دستگاه می باشد.

می توان گفت که نمونه گیری کرگیری بتن یا مغزه گیری بتن می تواند به عنوان یکی از روش های تخمین مقاومت بتن به کار رود.

به عبارتی در میان نمونه گیری های درجا، آزمایش نیمه مخرب کرگیری بتن به عنوان یکی از دقیق ترین روش ها مطرح بوده است و مطالعات گسترده انجام شده در این زمینه، بهترین گواه بر اهمیت این روش می باشد.

در این روش نمونه های استوانه ای توسط مته های الماسه تهیه می شوند و مورد آزمایش قرار می گیرند.

دستگاه نمونه گیری کرگیری

می توان اینگونه بیان کرد که دستگاه کرگیری قابل حمل ولی سنگین می باشد و هنگام حفاری مغزه، باید ثابت نگه داشته شده تا از حرکت نسبی که باعث اعوجاج و یا شکستن مغزه می شود جلوگیری گردد.

سه قسمت اصلی پایه، مته و الکترو موتور شامل این دستگاه می باشد.

افراد متخصص

شرکت تأیید شده

کیفیت کار بالا

پشتیبانی 24 ساعته

استاندارهای نمونه‌گیری کرگیری بتن | آزمایش‌های مغزه‌گیری بتن

در بیشتر کشورها استانداردهای مختلفی در این زمینه وجود دارد که روش هایی را برای برش ، نمونه گیری و تفسیر نتایج را پیشنهاد میدهند.

استاندارد BS 1881 (1983) در انگلستان

استانداردهای ASTM C42 (1984) و ACI 318-83(1983) در آمریکا

 

آئین نامه بتن ایران

در آیین نامه بتن ایران بیان شده است که اگر احتمال ساخت بتن با مقاومت پایین داده شود و محاسبات نشان دهند که ظرفیت باربری ساختمان یا سازه ممکن است به شدت کاهش یافته باشد، در آن زمان لازم است روی مغزه های برگرفته شده از بتن در قسمت هایی که احتمال وجود بتن با مقاومت کمتر داده می شود آزمایش انجام گردد.

در صورتی که نیاز به کرگیری جهت نمونه گیری از بتن ( یکی از روش های تخمین مقاومت بتن ) دارید فاطر سازه با بهره مندی از متخصصین ماهر و با تجربه آماده ارائه خدمات برش بتن در هر زمینه ای به شما عزیزان می باشد.

منتظر شنیدن صدای گرم و حضور سبزتان هستیم.

X